Burlövs kommun

Burlövs kommun – skylt

Burlövs kommun – förskola, grundskola, gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Juryns motivering:
Från en slutförd digital grundstrategi med undervisning, organisation med kvalitetsteam och fortbildning, digitala plattformar och läromedel har Burlövs kommun gått vidare med innovativt pedagogiskt arbete där man lyfter fram två områden. Det ena fokuserar barns och elevers språkutveckling/literacyutveckling som ett särskilt viktigt utvecklingsområde, med vidgad syn på språk. Det andra området är en genomgripande satsning på VR med inriktningen ”lära genom att uppleva”. Med start 2018 bedriver man ett mycket intressant pionjärarbete, från förskola till gymnasium.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappans webbinarieserie

Burlövs kommun medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Burlövs kommuns arbete och utveckingsstrategi kring VR i undervisningen”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet