Sundbybergs stad

Sundbybergs stad – skylt

Sundbybergs stad, förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Juryns motivering:
”Inom sektorn för lärande och bildning, har förskolan i Sundbybergs kommun satt likvärdigheten i fokus. Man vinnlägger sig om att verksamheten ska lägga grunden för såväl digital kompetens, källkritiskt förhållningssätt som att förstå den värld, den teknik och digitalisering som barnen möter i vardagen. Man strävar efter att förankra arbetet hos såväl den politiska ledningen som chefer i den praktiska verksamheten. Satsningen på mötesplatsen och kompetenscentret Kvasar Makerspace, knyter forskning på ett naturligt sätt till den dagliga verksamheten och inspirerar förskolor och skolor liksom lärarutbildning.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappan webbinarieserie

Sundbybergs stad medverkade i Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 med temat ”Leda digitalisering från innovation till metodik för alla”.
Se webbinariet i efterhand. Dokumentation från webbinariet