Leda digitalisering från innovation till metodik för alla

Dokumentation från Guldtrappans webbinarieserie med de huvudmän som tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022. Huvudmännen delar med sig av sina erfarenheter, 90 minuter med presentationer och fördjupande samtal kring digital skolutveckling.


Sundbybergs stad,  förskola, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022,

Juryns motivering och Sundbybergs presentationsfilm


Guldtrappans webbinarium:
Den kommunala förskolan i Sundbyberg och Kvasar Makerspace

Webbinarium med Sundbybergs stad 30 mars 2023.

Om förskola i Sundbyberg och utvecklingslabbet Kvasar. Sundbybergs stad har i sitt webbinarium två teman:

1: Att gå från innovation till metodik för alla
2: Att ’Leda Digitalisering’ och jobba som kulturbärare

Medverkande:
Sundbybergs stad:
Per Falk, utvecklingsledare, Camilla Pettersson och Marie Boman, bitr rektorer

Guldtrappans värdar:
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Peter Karlberg, Skolverket

  1. Inledning med huvudmannens perspektiv
  2. Leda digitalisering, it-strategisk förmåga och kulturbärarna, med efterföljande samtal: start 21:45 (öppnas i Youtube)
  3. Att gå från innovation till metodik för alla, med efterföljande samtal: start 52.35  (öppnas i Youtube)

För ytterligare information och material, Kvasar Makerspaces webbplats