Sverigefinska skolan i Stockholm

Sverigefinska skolan i Stockholm, förskola, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022

Juryns motivering:
”Sverigefinska skolan i Stockholm är en språkskola. Undervisningen sker på två språk: finska och svenska. Sverigefinska skolan visar med sin utveckling de senaste fem åren att en liten skolhuvudman genom tydlig styrning, medvetna beslut och aktiva systematiska handlingar framgångsrikt kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Med stöd i en gedigen analys gällande organisationens kapacitet och förmåga vad avser att driva digitalt utvecklingsarbete har man på förhållandevis kort tid förändrat formerna för arbetet. Här styr pedagogiken valet av tekniskt stöd, inte tvärt om.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.