Eksjö kommun

Eksjö kommun

Eksjö kommun, barn- och utbildningssektorn: förskola, grundskola, gymnasium inklusive särskolor

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Juryns motivering:
I Eksjö kommun har barn- och utbildningsnämnden med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin, efter en grundlig process, från barn och elever upp till nämnd tagit avgörande beslut kring genomförandet av strategins tre fokusområden, med utvecklingsplaner där effektkedje-modellen används. Att leda digitaliseringen ses som en av nyckelfrågorna. Digitaliseringsråd organiseras för bred förankring, utvecklingslärare driver en skolblogg och delakulturen ska bli mer än bara digitala tips: det ska bli ett kollegialt utvecklingsarbete. Nu är fokus det långsiktiga genomförandet med sikte på att utveckla elevers lärande och resultat. Med mål och strukturer byggda kring den nationella strategin är Eksjö en god modell.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Video

Eksjö kommuns presentationsfilm för Guldtrappan