Göteborgs stad, förskoleförvaltningen

Text Göteborgs förskoleförvaltning

Göteborgs stad, förskoleförvaltningen: förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Juryns motivering:
Göteborgs stads förskola har skapat en ambitiös och storskalig handlingsplan baserad på den strategiska plan för digitalisering inom utbildningsområdet som staden antagit. Självskattning och kompetensutveckling för rektorer är viktiga delar i en mycket omfattande verksamhet med många enheter. Utvecklingen av den tekniska infrastrukturen liksom tillgången till digitala lärresurser är inspirerande pågående arbeten. Strukturerat digitalt förändringsarbete liksom utveckling av pedagogernas digitala kompetens stöds genom många former av workshops, nätverk och arenor för delakultur. Spännande förutsättningar för fortsatta framsteg.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Video