Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning

Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen: grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Juryns motivering:
”Göteborgs stads grundskolor har byggt upp en digitaliseringsstrategi som är kopplad till identifierade behov av förstärkt kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet mellan skolor. Utifrån sin stora organisation har huvudmannen arbetat fram en tydlig styrkedja med uttalade förväntningar på samtliga nivåer. I det strategiska arbetet görs också långsiktiga fortbildningsinsatser som utgår från lärarnas behov liksom att elevernas behov styr valet av digitala verktyg. Variationen av lärresurser och verktyg förverkligas genom att Göteborgs stads grundskolor har infört central finansiering av digitala verktyg. Sammantaget lägger detta en bra grund för den fortsatta utvecklingen i kommuns grundskolor.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Nedanstående video  är Göteborgs stads Grundskoleförvaltnings bidrag till Guldtrappans hearing 2021, ”Fram och bak-filmen” – om synen på ungdomar skola och lärande.

Kommentar av Peter Becker, juryns ordförande, om ”Fram och bak-filmen”

Guldtrappans webbinarieserie 2022:
Digitala läromedel och lärresurser gör skillnad i klassrummet, med Göteborgs stads Grundskoleförvaltning.
Video och dukumentation från webbinariet

 

Video