En arbetsplats för alla – hur då?

Martin Howe, Guldäpplepristagare 2022, är förstelärare och mellanstadielärare i Borlänge och har länge arbetat med att utveckla och anpassa digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov. I dagarbetar Martin som utvecklare på Borlänge kommuns skolor och inspirerat och stöttar elever och kollegor i att använda digitala verktyg.

– För mig är det mycket viktigt att göra eleverna förtrogen med de digitala verktyg vi har till förfogande och på så vis göra dessa till en naturlig del i vår verksamhet och den enskildes behov. Det leder till att eleverna använder verktygen och metoderna även utanför skoltid och därmed ökas förutsättningar och möjligheterna till lärande.

Temat för Martin Howe på Framtidens Lärande Väst i Karlstad är:
En arbetsplats för alla – hur då?
Hur kan mindset och verktyg ge nya möjligheter och skapa förutsättningar för dig och dina elever att nå längre? Genom att nyttja möjligheterna att kombinera de traditionella arbetsmetoderna med moderna verktyg kan du på ett effektivt sätt skapa en varierande och spännande undervisning som även bidrar till en tillgänglig och inkluderande verksamhet – för alla.

Samtliga Guldäpplepristagare 2022 medverkar på Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni 2023

Möt de medverkande på Framtidens Lärande Väst i Karlstad

Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13–14 juni. Mötesplatsen där praktik och forskning möts i dialog, kring skolutveckling och skolans digitalisering. Två dagar av oavbrutet samtal. Om lärande och ledarskap. Om framtid och hållbarhet.

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads kommun och Karlstads universitet i samverkan med nationella och regionala partners. 
Prenumerera på nyheter om Framtidens Lärande
Anmäl dig till konferensen