Nomineringen till Guldtrappan 2023 är öppen till 15 september

 Nominera skolhuvudman – kommunal eller fristående – till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Senast 15 september:

– Ta vara på de digitala möjligheterna att ge alla elever bästa förutsättningar!
Från förskola till Vux. 

Guldtrappans processer skapar möjligheter för skolhuvudmän att dela erfarenheter. Att gemensamt bli bättre. Årets nominering är öppen till 15 september.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skola och undervisning i en digital tid. Guldtrappan bidrar till huvudmäns samverkan för utveckling av skolan, i en process med olika former av arenor för erfarenhetsutbyten och kunskapsbildning – nationella och regionala, fysiska såväl som digitala.

Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att bli digitalt kompetenta samhällsmedborgare. Det var målet för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2017-2022. Digitaliseringen är en möjlighet – men också en utmaning – för samtliga skolhuvudmän.

Guldtrappan är ett initiativ, en process och en kvalitetsutmärkelse. Syftet är att uppmärk-samma de skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med stöd av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är att sprida exempel över landet, att ge huvudmän möjlighet att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter. Guldtrappan delas ut årligen sedan 2015.

– Utvecklingen och omställningen inom skolväsendet behöver matcha samhällets digitala omställning och där fyller Guldtrappan en viktig funktion när det gäller att lyfta fram skolhuvudmännens strategiska arbete. Guldtrappan ger samtidigt möjlighet för skolhuvudmän att lära av varandra, synliggöra sin verksamhet och lyfta fram goda exempel.
Det första steget på en väldigt intressant resa är att skicka in en nominering, säger Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner.

I Guldtrappans webbinarieserie våren 2023 delade mottagarna av Guldtrappan 2022, liksom tidigare års mottagare, sina erfarenheter och diskuterade dessa med Skolverkets, SKRs och DIUs representanter. Med spännvidd från större till mindre huvudmän och från förskola till vuxenutbildning äger seminarierna stor relevans. Webbinarierna följdes upp med prisceremoni och live-möten på den välbesökta konferensen Framtidens Lärande Väst på Karlstads Universitet 13-14 juni med 2300 deltagare. Se Guldtrappans webb.

Kriterier och nomineringsformulär liksom information kring tidigare mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan finns på Guldtrappans webb: diu.se/guldtrappan

Kontakt
Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn: 08-527 331 67
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner, mikael.svensson1@skr.se, tfn: 076-764 7125
Lena Nydahl, Yngve Lindbergs minne, lena.nydahl@diu.se, tfn: 070-248 4553

Webbplats https://www2.diu.se/guldtrappan

Guldtrappans partners

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är: Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Skolledare, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund, Gothia Kompetens, NE och Stiftelsen DIU, koordinator.