Gothia Kompetens ny partner i kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

 

Alla elever ska få likvärdiga möjligheter att bli digitalt kompetenta människor och medborgare. Det är målet i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet – och en utmaning för samtliga skolhuvudmän. Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram de kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Och bidrar till samverkan för realisering av den nationella digitala strategin med olika former av arenor för erfarenhetsutbyten och kunskapsbildning.

– Guldtrappan syftar till ökat erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Att Gothia Kompetens nu blir partner i Guldtrappan stärker partnerskapet kring digital kompetens i skolan, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldtrappan.

– Genom samarbeten och erfarenhetsutbyten gör vi skolan starkare och ökar möjligheterna till utveckling i en digital nutid. Rätt kompetensutveckling får människor att växa och utvecklas. Vi arbetar för att skolor ska få de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete så bra som möjligt och därför är partnerskapet med Guldtrappan ett viktigt steg, säger Tobias Ludvigson, affärsområdeschef skola, Gothia Kompetens.

Gothia Kompetens är partner i Guldtrappan från den 1 januari 2022.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars övriga partners är: Skolverket,Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund och Stiftelsen DIU

Mer information, pressmeddelanden, information kring mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan mm finns på Guldtrappans webbplats: www.diu.se/guldtrappan

Pressbilder

Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldtrappan, e-post: peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Tobias Ludvigson, Affärsområdeschef, Skola Gothia Kompetens, e-post, tobias.ludvigson@gothiakompetens.se