NE ny partner i kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan lyfter fram erfarenheter från kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Guldtrappan bidrar till huvudmäns samverkan för utveckling av skolan med olika former av arenor för erfarenhetsutbyten och kunskapsbildning – nationella och regionala, fysiska såväl som digitala. Med Nationalencyklopedin, NE, som ny partner synliggörs läromedlens roll och stärks Guldtrappans initiativ, process och utmärkelse.

Alla elever ska få likvärdiga möjligheter att bli digitalt kompetenta människor och medborgare. Det är målet för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Digitaliseringen är en möjlighet – men också en utmaning – för samtliga skolhuvudmän.

– Vi på NE ser fram emot att vara en del av Guldtrappans arbete och att från vår horisont främja en kvalitativ digitalisering inom skolväsendet, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE. NE är partner i Guldtrappan från den 1 juli 2022.

– Guldtrappan syftar till ökat erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen kring att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Huvudmäns strategier, användning och beslutsprocesser kring digitala läromedel är ett av Guldtrappans sju kriterier. Att läromedelsförlaget NE nu blir partner i Guldtrappan lyfter fram läromedlen i utvecklingen kring digital kompetens i skolan, säger Peter Becker, ordförande för Guldtrappan.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund, Gothia Kompetens, NE och Stiftelsen DIU.

Årets nomineringen är öppen för skolhuvudmän till den 14 september 2022, på Guldtrappans webbplats. Mer information, pressmeddelanden, information kring mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan mm finns på Guldtrappans webbplats: https://diu.se/guldtrappan

Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldtrappan, e-post: peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Fredrik Bengtsson, VD NE, e-post: fredrik.bengtsson@ne.se, tfn: 072-328 0144