Vi antar utmaningen: Steg mot digitalt lärande

De senaste åren har en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän gjort satsningar på digitala verktyg och lärresurser för elever. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka föregångare bland huvudmän står vi inför en bredare genomförd skolutveckling, där alla skolor, lärare och elever drar nytta av digitaliseringen för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling.

Med anledning av detta har utmärkelsen GULDTRAPPAN instiftats för kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten, för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nominering har en Guldtrappans jury gjort ett urval av fem skolhuvudmän, som finalister till utmärkelsen 2015. Urvalet har gjorts efter sju kriterier för att beskriva verksamheten.

De fem utvalda finalisterna är kommunerna Botkyrka, Falkenberg, Sandviken, Sollentuna och Sundsvall.

– Ett antal huvudmän har antagit utmaningen att vara i framkant i Sverige när det gäller skolutveckling med stöd av digitala verktyg. Modigt och jag ser med spänning fram mot slutresultatet, säger Per-Arne Andersson, direktör avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting.

Juryn fann påfallande många glädjande exempel och betydelsefulla framsteg i bred skolutveckling hos de nominerade skolhuvudmännen. De fem skolhuvudmän som juryn nu lyfter fram har både en god styrka i alla sju kriterier och några särskilda kvalitéer som ansågs viktiga att synliggöra för delande och spridning av erfarenhet.

I nästa steg planeras ett antal aktiviteter för spridning av erfarenheter och goda exempel, inledningsvis öppna webbsända lokala seminarier hos finalisthuvudmän under kommande år. Den slutliga utmärkelsen liksom presentationer och erfarenhetsutbyten kommer att ske på konferensen Framtidens lärande 6-7 maj i Stockholm, liksom information i alla parternas kanaler.

– Jag hoppas de fem finalisterna kan inspirera andra kommuner och fristående huvudmän att komma i gång med arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

Kontaktpersoner:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldtrappan, peter.becker@diu.se, telefon: 070 710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, telefon: 08 527 331 67
Malin Annergård, SKL, malin.annergard@skl.se