Sundsvall mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2015

Guldtrappans jury har efter avslutad nominering under en intensiv inventering valt ut och mött fem skolhuvudmän som ligger i framkant vad gäller lärande med moderna digitala verktyg och arbetssätt.

Det är fem mycket starka och mycket jämna finalister. Vi gratulerar därför och vill lyfta fram samtliga finalister, var och en med sin speciella styrka. Juryn vill med årets finalistutmärkelser synliggöra olika vägar och det breda spektrum av insatser som krävs för en framgångsrik digitalisering i skolan.

Till mottagare av Guldtrappan 2015 har juryn utsett Sundsvalls kommun: För ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek och högskola där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning och med den fortsatta utmaningen att vända elevresultaten.

Framgångsfaktorer
Fem huvudmän i framkant där ett starkt ledarskap samspelar på alla nivåer hos huvudmannen, från politik, förvaltningsledning, engagerade projektledare, utvecklingsgrupper, skolledare, kollegier, ämnesgrupper och till elever – och tillbaka till politik. Där infrastrukturella förutsättningar skapats och där nu bortom tekniken, lokala delandeprocesser och utvecklingsarbete för ett strukturerat arbete med sikte på utvecklat lärande står i fokus.

Fem huvudmän som med energi och långsiktigt arbete etablerat en stabil och modern digital infrastruktur och skapat tilltro till denna. Med outsourcad eller internt löst hantering, där skolans behov ställts i fokus, i samförstånd med it-chef och annan teknisk personal. Med en brett tillgänglig informationsteknik med egna datorer eller lärplattor, öppna trådlösa nät, digitala lärresurser och plattformar för delande.

Fem huvudmän vars pedagoger i inspirerande kreativ mångfald utvecklat nya arbetssätt och engagerat eleverna och utmanat dem till framsteg. Huvudfrågan är på väg att bli utveckling av lärandet, bortom tillgänglighet till digitala resurser. Med ett tillåtande klimat av delande, ser en delandekultur ut att vara på väg att etablera sig.

Imponerade, och med stolthet, konstaterar juryn att vi har fem skolhuvudmän i absolut framkant där målfoto avgjort till Sundsvalls kommuns fördel.

Övriga skolhuvudmän utsedda till finalister, med juryns kommentarer:

Falkenbergs kommun
För ett modigt pionjärarbete, ett långsiktigt och skickligt ledarskap, ståndaktigt i motvind och öppet mot omvärlden, i dialog med forskning som i flera etapper lett en digital omvandling mot utveckling av lärandet och bättre resultat.

Botkyrka kommun
För ett sammansvetsat ledarskap, från politik till skola, med ett starkt projektledarteam, trovärdig tekniklösning och organisation för kollegial utveckling har ett pedagogiskt utvecklingsarbete från förskola till gymnasieskola med gemensam reflektion och forskardialog skapats. Elevers motivation har påverkats positivt.

Sandvikens kommun
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt, inkluderande alla elever, till en heltäckande strategi för språkutveckling. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och 1-1 för alla grundskolans elever.

Sollentuna kommun
För ett starkt synbart ledarskap i dialog med ledare och lärare, som börjat etablera en forskande delandekultur mellan lärare, ledare, stegvis med föräldrars stöd för skolans professionella digitala utveckling och med indikationer på bättre resultat vid strukturerad digitalisering särskilt inom skriv- och läsundervisning.

 

Juryn för Guldtrappan 2015

Peter Becker, ordförande
peter.becker@diu.se. tel: 070 710 4453

Guldtrappans partners:
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Sveriges Skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Fronter AB, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, stiftelsen DIU samt Sveriges Kommuner och Landsting. Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.