Sex skolhuvudmän kandidater till
kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

 

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skolan har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Det var regeringens budskap när den nationella digitaliseringsstrategin för skolan antogs i oktober 2017. Sedan dess har en revidering av läroplanerna trätt i kraft som innebär ökat fokus på elevernas digitala kompetens och nu i mars överlämnade SKL ett förslag till nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering till regeringen. Ett förslag som byggde på en genomgripande process där både lärare, elever, skolhuvudmän, myndigheter och organisationer varit involverade.

Guldtrappan, som i år delas ut för fjärde gången,är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Efter öppen nominering har Guldtrappans jury valt ut sex skolhuvudmän till kandidater till Guldtrappan 2019.  Efter komplettering av information kommer dessa att presentera sin verksamhet för juryn och prövas mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2019 kommer att ske på Framtidens lärande VÄST, 14-15 november i Trollhättan.

De utvalda kandidaterna är (i bokstavsordning):
• Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning – gymnasieskola, och vuxenutbildning
• Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, förskola, grundskola och gymnasieskola
• Lärande i Sverige AB, grund- och gymnasieskola
• Malmö stad, grundskoleförvaltningen, årskurs F-9
• Skara kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, förskola, grundskola och gymnasieskola
• Trollhättans stad, Trollhättans grundskolor, årskurs F-9

– Skolans digitalisering är en het fråga. I mars överlämnade SKL en handlingsplan (#skolDigiplan) om skolväsendets digitalisering till regeringen. Syftet är att ge huvudmännen förutsättningar att ta vara på möjligheterna med skolans digitalisering. Guldtrappans kandidater och pristagare kan simulera alla skolhuvudmän att bli ännu bättre, säger Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sverige Kommuner och Landsting.

– Genom utmärkelsen vill arrangerande parter ge huvudmän ökade möjligheter dela med sig av exempel, erfarenheter och lärdomar – att lära av varandra, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, koordinator för arbetet med utmärkelsen.

Presskontakter Guldäpplet:
Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se, telefon: 070 710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, telefon: 08 527 331 67
Tilsith Lacouture, Sveriges Kommuner och Landsting, tilsith.lacouture@skl.se, telefon: 08 452 78 10
Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs minne, arja@holmstedtkonsult.se, telefon: 070 302 1019

För frågor, vänd er i första hand till Peter Becker

Kontaktpersoner hos skolhuvudmännen:
Alingsås: Torbjörn Ott, lektor i tillämpad it, torbjorn.ott@alingsas.se telefon: 0322-616524
Luleå: Maarit Enbuske, skolchef, maarit.enbuske@skol.lulea.se telefon: 0920-453000
Lärande i Sverige AB: Ole Lidegran, CIO, ole@larande.se telefon: 076-614 89 26
Malmö: Mats Johnsson, chef IT-enheten grundskoleförvaltningen, Mats.johnsson@malmo.se telefon:0734-323075
Skara: Jonny Palmkvist, skolchef, Jonny.Palmkvist@skara.se telefon: 0511-32517
Trollhättan: Ann-Sofie Karlsson, skolutvecklare, ann-sofie.karlsson@trollhattan.se,  telefon: 0520-49 63 12

Pressbilder

Guldtrappans sju bedömningskriterier

Partners
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är:
• Skolverket
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Vinnova
• Sveriges skolledarförbund
• Skolchefsföreningen
• Infomentor
• Itslearning
• stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.
Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

 Pressmeddelandet som PDF (683 kB)