David Denchfield, rektor på Benhurst Benhurst Primary School om skolans arbeta med kollaborativt lärande och digitalisering, på en temadag under …


Hinder, möjligheter och utmaningar var temat för Caroline Hammars seminarium på DIU och partners studieresa till London och BETT 2016. …