Dansk digital skolutveckling – i ett svenskt perspektiv

Riksdagshearing ”Dansk digital skolutveckling – i ett svenskt perspektiv”, onsdagen den 20 maj 2015

Med presentationer, kommentarer och samtal presenterades dansk skolpolitik och erfarenheter och kommenterades ur ett svenskt perspektiv. Med syftet att ge ett perspektiv på vad en nationell strategi för digital skolutveckling kan innebära för den svenska skolan.

Program: Moderator: Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU

12.30 Inledning Camilla Waltersson Grönvall utbildningspolitisk talesperson (M), ledamot i utbildningsutskottet

12:45 Dansk skolutveckling med integrerad digitalisering Kristoffer Lange, kontorschef Styrelsen for IT og Læring, undervisningsministeriet i Danmark It i folkeskolen – Kristoffer Langes presentation (PDF) Kommentarer: Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund och Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd Skolverket.

13.30 Paus

14.00 Forskning, försöksskolor och lärarutbildning Jeppe Bundsgaard, professor, Aarhus universitet Kommentarer: Anders Almgren, 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund och Berner Lindström, professor Göteborgs universitet.

14.45 Digitala lärresurser Janus Benn Sörensen, direktör Clio Online Janus Benn Sörensens presentation Kommentarer: Åsa Steholt Vernersson, ordf Läromedelsförläggarna, vd Gleerups Utbildning och Andreas Aurelius, handläggare Vinnova.

15.30 Avslutning Roza Güclü Hedin, (S) ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Video