Digitala nationella prov – Framtidens Lärande 2016

Stig Roland Rask om digitala nationella prov på Framtidens lärande 2016, intervjuad av elever från YBC i Nacka.

Video