Elever från Vittra – Framtidens Lärande 2011

Intervjuare: Joar Karlsson Forssell
Filmare: Hugo Lundqvist
Elever från YBC, Nacka kommun

Video