Elin Lahtinen, gymnasieelev – Framtidens Lärande 2015

Elin Lahtinen, gymnasieelev från Sundsvall, var en av de elever som delade med sig av sin spaning kring skola och digital utveckling på konferensens huvudscen.

Intervju, elever från gymnasieskolan YBC i Nacka.

Video