Framtidens och samtidens lärande – Framtidens Lärande 2016

Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU om Framtidens och Samtidens lärande. Intervju elever från YBC i Nacka.

Video