Nycklar för att erövra språket, del 1. Åsa Sebelius, SVA/SFI-ansvarig Liber förlag – DIU-seminarium i Almedalen 2016

Åsa Sebelius,lärare i svenska som andraspråk(SVA), utvecklingsansvarig SVA/SFI, Liber förlag, ger perspektiv på språkutvecklande arbetssätt för nyanlända, i samband med stiftelsen DIUs och Libers seminarium i Almedalen den 5 juli. ”Egentligen gäller språkutvecklande arbetssätt likadant för alla”, säger Åsa. Alla lärare behöver denna kunskap, många saknar den idag. Men vad innebär språkutvecklande arbetssätt?

Intervju Peter Becker. Film, ljud och redigering Pedro Ordenes.

Video