Randy Fielding, USA, arkitekt och utbildare – Framtidens Lärande 2010

Randy Fielding, USA, arkitekt och utbildare, ordförande och grundare av Fielding Nair International som arbetar med design av kostnadseffektiva och kreativa miljöer för lärande föreläste om Design for the Creative Age.

Elever på gymnasieskolan YBC intervjuade.

Video