Sylvana Sofkova Hashemi, docent, Högskolan Väst – Framtidens Lärande 2014

I dagens medietäta samhälle gestaltas information inte bara genom skriven text, utan även genom rörlig bild, ljud och andra uttrycksformer i ett och samma digitala format. Den snabba teknikutvecklingen innebär delvis andra förutsättningar för elevers läs- och skrivlärande.

Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap på Högskolan Väst, leder en forskargrupp som utforskar de utmaningar digital teknologi ställer på undervisning och läs- och skrivlärande i de yngre åren.

Här intervjuas Sylvana Sofkova Hashemi av elever på YBC Nacka.

Video