Ulla Runesson, professor Jönköping – Framtidens Lärande 2014

Lärarprofessionens kunskapsbildning var temat för Ulla Runesson, professor i pedagogik vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Ulla Runessons forskningsintresse är lärprocessen, vad eleven lär sig och hur förutsättningar för lärande skapas. Ulla är koordinator för forskarskolan learning study – där lärare och forskare med utgångspunkt i de lärandes förutsättningar systematiskt och medvetet arbetar tillsammans med att utforma och förbättra lärandemiljön och undervisningen.

Här intervjuas Ulla Runesson av elever från YBC i Nacka.

Video