Medier i förskolan: MIK-templet med sagor och spel för barnen – dokumentation från webbinarium

Dokumentation från Guldtrappans webbinarieserie med de huvudmän som tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021. Huvudmännen delar med sig av sina erfarenheter, 90 minuter med presentationer och fördjupande samtal kring digital skolutveckling.


Göteborgs stad, förskoleförvaltningen, mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021,

Juryns motivering och Göteborgs stads förskoleförvaltnings presentationsfilm


Guldtrappans webbinarium: Medier i förskolan: MIK-templet med sagor och spel för barnen

Gruppbild med sex personer stående vid ståbord.

 
Medverkande från förskoleförvaltningen. Göteborgs stad. Från vänster i bild: Belinda Gyllenstig, utvecklingsledare, Kerstin Holmquist, rektor, Stefan Osla, enhetschef digitalisering och innovation, Johanna Freij-Gabrielsson, rektor, Agneta Lindfors, rektor och Regina Enedahl, utvecklingsledare.  

Medverkande forskare: Åke Grönlund, professor, Örebro universitet

Guldtrappans värdar: Arja Holmstedt Svensson, Guldtrappans beredningsgrupp och Peter Becker, stiftelsen DIU, koordinator och ordförande i juryn.

Video från webbinariet

Videon är indelad i tre delar. Varje del innehåller dels presentation, dels reflektion och frågor.
Del 1: Övergripande strategi och organisation (20:16 min)
Del 2: MIK-templet med sagor och spel för barnen (17:49min)
Del 3: Närverk för digitalt lärande (37:42 min)

Del 1: Övergripande, strategi och organisation

Del 2: MIK-templet med sagor och spel för barnen

Del 3: Nätverk för digitalt lärande

Dokument och länkar från webbinariet:

MIK-templet i förskolan
Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad har tagit fram ett utbildningsmaterial, MIK-templet i förskolan, kring digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK), för dig som är verksam i förskolan. Utbildningsmaterialet byggs på en virtuell tempelbyggnad med olika rum att vandra igenom. Syftet är att materialet ska fungera kunskapsstärkande för dig som personal, samt som en handledning för arbetet som sker tillsammans med barnen i verksamheten. Målet är också att skapa ett lustfyllt förhållningssätt till ämnet.
Materialet presenteras i del 2 av filmerna ovan.

På webbplatsen finns
• Fortbildning online kring MIK (Medie- och informationskunnighet) för pedagogisk personal i förskolan
• Handledningsmaterial kring materialet MIK-templet för pedagogisk personal i förskolan
• Material med MIK-aktiviteter för barn i förskolan
• MIK-Templet JR, en interaktiv saga för barn tillsammans med pedagoger

Presentationsbilder från förskoleförvaltningen Göteborgs stad:

 Bilder från del 1 och 2

Bilder från del 3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *