Sju skolhuvudmän kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer har testats i skarpt läge i samband med pandemin det senaste läsåret. Skolhuvudmän som länge och med förutseende arbetat med digitaliseringen kunde då växla upp sitt arbete, andra tog stora språng. Några av dessa  huvudmän återfinns bland årets kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas sedan 2015 årligen ut till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling, utifrån styrdokumenten. 

– Språnget från få elever och få lärare till många när det gäller utnyttjande av de digitala möjligheterna, pågår i svenska skolor. Årets innovativa skolhuvudmän har påbörjat bygget av långsiktiga strukturer för att integrera det digitala i sin utveckling, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, koordinator för arbetet. Initiativet och kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan syftar till att skolhuvudmän ska kunna växa tillsammans och lära av varandra. 

Efter öppen nominering är följande sju skolhuvudmän kandidater till Guldtrappan 2021:
• Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn, förskola, grundskola, gymnasium inklusive
särskolor
• Göteborgs stad, Förskoleförvaltningen
• Göteborgs stad, Grundskoleförvaltningen
• Hallstahammars kommun, Grundskol
• Karlstads kommun, förskola, grundskola, grundsärskola
• Leksands kommun, Utbildningssektorn, avdelning grundskolan
• Stockholms stad, Vuxenutbildningen för egen-regi

– Utmaningarna har varit många det senaste året, så även utifrån digitaliseringsprocesserna i skolan. Många har dock navigerat väl med givna förutsättningar och format en hållbar och långsiktig digitaliseringsprocess som kan fortsätta växa framåt. Det är viktigt att årets kandidater och pristagare till Guldtrappan får möjlighet att dela de erfarenheterna med andra säger Monica Sonde, direktör/avdelningschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner.

Erfarenheterna och lärdomarna från huvudmännen presenteras i en rapport och en serie webbinarier under hösten 2021 samt på konferensen Framtidens lärande våren 2022. Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2021 sker under hösten.

Guldtrappans webbplats:
www.diu.se/guldtrappan

Kontaktpersoner Guldtrappan
Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn: 08-527 331 67
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner, mikael.svensson1@skr.se, tfn: 076-764 7125
Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs minne, arja@holmstedtkonsult.se, tfn: 070-302 1019

För frågor, vänd er i första hand till Peter Becker

Kontaktpersoner hos skolhuvudmännen:
Eksjö kommun: Isac Lundgren, it-utvecklare, isac.lundgren@eksjo.se, tfn: 0381-36303
Göteborgs stad, Förskoleförvaltningen: Stefan Osla, enhetschef Digitalisering och Innovation,
stefan.osla@forskola.goteborg.se, tfn: 031 365 65 84
Göteborgs stad, Grundskoleförvaltningen: Per Wikström, avdelningschef Kvalitet, samordning och utveckling, per.wikstrom@grundskola.goteborg.se, tfn: 031-3673335
Hallstahammars kommun: Louise Larsson, chef, Barn- och utbildningsförvaltningens supportenhet, louise.larsson@hallstahammar.se, tfn: 0220-240 26
Karlstads kommun: Elin Johansson, avdelningschef Kommunikation och digitalisering, Barn- och ungdomsförvaltningen, elin.johansson@karlstad.se, tfn: 070-0010549
Leksands kommun: Bitte Henriksson, rektor, bitte.henriksson@leksand.se, tfn: 0247-80559
Stockholms stad: Roswitha Rieder, verksamhetschef vuxenutbildningen,
roswitha.rieder@stockholm.se, tfn: 08-50846459

Guldtrappans partners
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är:
• Skolverket
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Sveriges friskolors riksförbund
• Sveriges skolledarförbund
• Skolchefsföreningen
• stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

Pressmeddelande som pdf