Sju skolhuvudmän kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

 

Skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer har testats i skarpt lägen, i samband med pandemin det senaste året. Skolhuvudmän som länge och med förutseende arbetat med digitaliseringen kunde växla upp sitt arbete, andra tog stora språng. Några av dessa huvudmän återfinns bland årets kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas sedan 2015 årligen ut till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten, för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

– Utmaningarna har varit många det senaste året, så även utifrån digitaliseringsprocesserna i skolan. Många har dock navigerat väl med givna förutsättningar och format en hållbar och långsiktig digitaliseringsprocess som kan fortsätta växa framåt. Det är bra att årets kandidater och pristagare till Guldtrappan får möjlighet att dela de erfarenheterna med andra säger Monica Sonde, direktör/avdelningschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner.

Efter öppen nominering är följande sju skolhuvudmän kandidater till Guldtrappan 2021:

  • Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn, förskola, grundskola, gymnasium inklusive särskolor
  • Göteborgs stad, Förskoleförvaltningen
  • Göteborgs stad, Grundskoleförvaltningen
  • Hallstahammars kommun, grundskola
  • Karlstads kommun, förskola, grundskola, grundsärskola
  • Leksands kommun, Utbildningssektorn, Avdelning grundskolan
  • Stockholms stad, Vuxenutbildningen för egen-regi

– Språnget från få elever och få lärare till många när det gäller beprövad och genomtänkt användning av de digitala möjligheterna, pågår i svenska skolor. Initiativet och kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan syftar till att skolhuvudmän ska kunna växa tillsammans och lära av varandra. Lärares drivkraft och skolors lokala framförhållning i kombination med en nationell strategi har varit avgörande i mötet med pandemin. Årets innovativa skolhuvudmän har påbörjat bygget av långsiktiga strukturer för sin utveckling, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, koordinator för arbetet.

Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2021 sker under hösten. Möjlighet att tränga in i erfarenheter och lärdomar från huvudmännen kommer att finnas under en webbinarieserie under kommande läsår samt på konferensen Framtidens lärande våren 2022.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *