David Denchfield, rektor på Benhurst Benhurst Primary School om skolans arbeta med kollaborativt lärande och digitalisering, på en temadag under …