Medier och nya landskap för lärande: Skolan i informationssamhället Föreläsning av Roger Säljö, professor, Göteborgs universitet, vid Framtidens Lärande 2009. …