Thomas Fürth föreläsning på Framtidens lärande 2009

Thomas Fürth, ”Möjlighetetsmaximerarnas land”, vid konferensen Framtidens lärande 2009 – är här och nu!, 19-20 maj 2009 i Nacka Strand.

Producerad av DIU, filmad av Pedro Ordenes och elever från Mediagymnasiet, bearbetad av Pedro Ordenes.

Video