Bruce Dixon föreläsning på Framtidens Lärande 2009

Future learning – today and tomorrow
Föreläsning av Bruce Dixon, Australien

Filmad av elever på Mediagymnasiet Nacka Strand

Video