Guldtrappans webbinarieserie våren 2022 – Vi är bäst tillsammans

Dokumentation från Guldtrappans webbinarieserie med de huvudmän som tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021. Huvudmännen delar med sig av sina erfarenheter, 90 minuter med presentationer och fördjupande samtal kring digital skolutveckling.


Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.
Juryns motivering och Karlstads presentationsfilm


Guldtrappans webbinarium: ”Vi är bäst tillsammans”, med Karlstads kommun, barn- och ungdomsförvaltningen

”Det har pandemin lärt oss: att inte bara prata om utan faktiskt göra verkstad. Om digital skolutveckling med RUC, IKT-nätverk, Fundig och DigKomp.”
Webbinarium med Karlstad kommun 17 februari 2022.

Medverkande från Karlstads kommun, från vänster i bild: Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare, Elin Johansson, avdelningschef Kommunikation & Digitalisering och Amelie Wahlström, rektor.

Medverkande forskare: Åke Grönlund, professor, Örebro universitet

Guldtrappans värdar: Mikael Svensson, SKR och Peter Becker, stiftelsen DIU, koordinator och ordförande i juryn.

 

 

Kommentar kring webbinariet av Peter Becker, stiftelsen DIU, juryns ordförande

Video från webbinariet

Videon är 90 minuter och indelad i fyra delar
1. Organisation och styrkedja (1:18), frågor kring del 1 (18:12)
2. 1-16-plan och digital kompetens (37:29), frågor kring del 2 (53:30)
3. IT-nätverk, it-ansvariga och samverkan med andra (1.05:00), frågor kring del 3 (1.14.99)
4. Summering (1.18.00)

Dokument och länkar från webbinariet:

Organisation för digitalisering i förskola och skola (PDF)

Riktlinje för digitalisering i förskola och skola 2019 – 2021, förlängd till att gälla till 2023 (PDF)

Länk till webbplatsen 1-16 plan för digital kompetens

Länk till webbplatsen skola.karlstad.se (med inspiration, information och handledningar)

Länk till webbplatsen Pedagog Värmland

Material från konferensen WETT 2021

Länk till Fundig, Forskarskolan för undervisningens digitalisering, Karlstads universitet

Presentationsbilder från Karlstads kommun:

Övriga webbinarier i Guldtrappans webbinarieserie