Karlstads kommun

Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Juryns motivering:
”Med ’Digitala Karlstad’ kopplar kommunfullmäktige ihop digital utveckling med kommunens vision och övergripande mål. Hela styrkedjan är involverad i digitaliseringen. Huvudmannen ansvarar för att skapa förutsättningar, rektor för planering och organisation, lärarna för genomförande av undervisning och mötet med eleverna. IT-råd för skola och förskola består av rektorer och är central för den kraftfulla utvecklingen. Varje skolenhet har dels it-handledare, dels tekniskt ansvariga för verksamhetsnära support och därtill en central servicedesk gemensam för hela kommunen. En behovsstyrd anskaffningsprocess för nya appar och system, liksom samarbetet med kommunens IT-avdelning och piloter bidrar till systematiken. Med ’DigKomp Akademien’ genomförs ständigt tillgänglig kompetens-utveckling. Helheten skapar förutsättningar för ett lyft i kommunens skolor.

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Guldtrappans webbinarieserie 2022:
Vi är bäst tillsammans!, med Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltning
Video och dukumentation från webbinariet

Video