Leksands kommun

Leksands kommun

Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Juryns motivering:
”Leksands kommun är med sin digitaliseringsplan för grundskolan, med mål och tydliga strukturer för kunskapsutveckling och likvärdighet ett inspirerande exempel på hur man kan förverkliga den nationella planen för skolans digitalisering. Utbildning, som del i en samlad förvaltning och i dialog med närsamhälle och näringsliv, ger hållbarhet och långsiktighet i en mindre kommun. Rektorerna, organiserade i ett råd, och lokala ledningsgrupper planerar utveckling. Kollegialt lärande organiseras mellan små byskolor och större skolor. Alla grundskolor har bemannade skolbibliotek. Gemensamma digitala lärresurser nås via en webbtjänst; process för nyanskaffning liksom alternativa lärresurser för tillgänglig lärmiljö är andra inslag i denna kreativa dalamiljö.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Video