Stockholms stad

Stockholms stad

Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Juryns presentation:
”Stockholms stads vuxenutbildning i egen regi arbetar sedan flera år systematiskt med att utveckla undervisningen och baserar sin nya handlingsplan både på vetenskap och erfarenhet bland annat dokumenterat genom utomstående utvärderingar. Genom såväl nära stöd både pedagogiskt och tekniskt, samt ett genomtänkt ekosystem har en organisation byggts som stödjer utvecklingen mot högre måluppfyllelse. Tillgång till digitala lärresurser säkras liksom andra verktyg såsom digitala prov. Flera initiativ ger lärare tillgång till stöd och erfarenhetsutbyte. Ett kraftfullt steg vidare för vuxenutbildningen.”

Varje huvudman gör som en del av nomineringen till Guldtrappan en 3 min video om sin verksamhet. Denna video är en del av den presentation som huvudmännen gör för varandra och för juryn vid den hearing med alla kandidater som Guldtrappan årligen arrangerar – fysiskt eller virtuellt.

Video