Alingsås kommun

Alingsås kommun

Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Juryns motivering:
”Alingsås kultur- och utbildningsförvaltning har en långsiktig strategi med en digital agenda, nu i en andra etapp. Med tydligt fokus på elevernas utbildning, har man skapat en fungerande helhet med fyra komponenter: Ledning, Infrastruktur, Lärande och kompetens samt Användning. Ett genomtänkt och driftigt ledarskap som engagerar och involverar alla ifrån nämnd till elever. Ett kraftfullt och uthålligt utvecklingsarbete präglat av medskapande användare, ett vetenskapligt arbetssätt och löpande utvärdering.”