Nio skolhuvudmän kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

 

De senaste veckorna har skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer testats i skarpt läge på ett sätt som ingen kunnat förutse. Skolhuvudmän som länge och med förutseende arbetat med digitaliseringen har nu kunnat växla upp sitt arbete, andra har tagit stora språng. Några av dessa huvudmän återfinns bland årets kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas sedan 2015 ut till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten, för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

– Skolans digitalisering är en het fråga skrev jag förra året, då visste jag inte att den skulle vara ännu hetare ett år senare. Det som händer nu ute i Sveriges skolor kommer att ge en tydlig bild av det goda som digitaliseringen innebär men också dess nackdelar. Och vi kommer att få en bild av vad som ytterligare behövs för att alla ska kunna utnyttja fördelarna. Guldtrappans kandidater och pristagare kan stimulera alla skolhuvudmän att bli ännu bättre och hur det kan gå till, säger Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sverige Kommuner och Regioner.

Efter öppen nominering har Guldtrappans jury valt ut följande nio skolhuvudmän till kandidater till Guldtrappan 2020:
• Alingsås kommun, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
• Hoppetossa, förskola
• Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola
• Kävlinge kommun, förskola och grundskola
• Lidingö stad, förskola, grundskola och gymnasieskola
• Lomma kommun, förskola
• Stenungsunds kommun, grundskola
• Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning
• Österåkersbygdens friskoleförening, grundskola F-6

– Genom initiativet och kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan vill arrangerande parter ge skolhuvudmän möjligheter att dela med sig av exempel, erfarenheter och lärdomar – att lära av varandra. Det är spännande med årets starka inslag av små och medelstora innovativa huvudmän liksom förskolor bland de nominerade, vilket tillför nya erfarenheter, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, koordinator för arbetet.

Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2020 sker på Framtidens lärande NORR 27-28 oktober i Luleå. Möjlighet att tränga in erfarenheter och lärdomar från huvudmännen kommer att finnas på både Framtidens lärande NORR 27-28 oktober i Luleå och på Framtidens Lärande VÄST 12-13 november i Trollhättan.

Pressbilder

Guldtrappans sju bedömningskriterier

Kontaktpersoner Guldtrappan
Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se,tfn: 070-710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn: 08-527 331 67
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner, mikael.svensson1@skr.se, tfn: 076-764 7125
Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs minne, arja@holmstedtkonsult.se,tfn: 070-302 1019
För frågor, vänd er i första hand till Peter Becker

 

Guldtrappans partners
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är:
• Skolverket,
• Specialpedagogiskaskolmyndigheten,
• Sveriges Kommuner och Regioner,
• Sveriges friskolors riksförbund,
• Vinnova,
• Sveriges skolledarförbund,
• Skolchefsföreningen,
• Infomentor,
• Itslearning,
• stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.