Framtidens Lärande VÄST – 12-13 november i Trollhättan

Bildcollage från Framtiden Lärande Väst

Efter framgången med Framtidens Lärande VÄST i Trollhättan hösten 2019 inbjuder vi nu till Framtidens lärande Väst 12-13 november 2020. Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Vi vänder oss särskilt till huvudmän och aktörer i regionen med fokus på skolutveckling och digitalisering. Inte minst fördjupar vi oss i erfarenheter från huvudmän som erhållit kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. 

Framtidens Lärande arrangeras under hösten på två platser: Framtidens Lärande Norr, 27-28 oktober i Luleå samt Framtidens Lärande Väst, 12-13 november i Trollhättan

Framtidens lärande har varit nydanande för dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter kring digital kompetens och digitalt stöd i lärandet, med nationell räckvidd. Framtidens lärande och Guldtrappan med partners inledde 2019 en ny fas med regionala konferenser kring skolutveckling och digitalisering. Först ut var Framtidens lärande Väst 2019 i samverkan med Trollhättans stad – en av de huvudmän som belönades med Guldtrappan 2019, utmärkelsen för skolhuvudmän i framkant när det gäller digital skolutveckling. 

Ett tema för årets Framtidens Lärande VÄST är digital skolutveckling. Perspektivet spänner över samhällelig innovation, digitalisering och förnyelse, samverkan mellan skola, samhälle, näringsliv och forskning och hur det både berör tankar och föreställningar, lärande och arbetsformer

Framtidens lärande VÄST är en regional arenaför mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, i dialog med forskare, med myndigheter och med leverantörer och regionens skolhuvudmän. En mötesplats där deltagare delar strategier och exempel på digital skolutveckling, delar beprövad erfarenhet, lärare visar beprövade framgångsvägar och pedagogiska möjligheter, forskare ger insikt och perspektiv och innovatörer visar nya svindlande möjligheter.   

foto Ulrika Strandroth Frid

– Våra skolors digitala utveckling visar att vi ger plats för framtidens lärande och gör oss samtidigt till en attraktiv arbetsgivare. Jag är stolt över att vi i Trollhättan står som medarrangör i ett sammanhang där framtiden är så närvarande, säger Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör i Trollhättan Stad.

Framtidens Lärande Väst pågår under två konferensdagar, 12-13 november med scenprogram, seminarier, dialogmöten och utställningar.

Målgruppär beslutsfattare, skolledare och drivande pedagoger i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, liksom organisationer, leverantörer, myndigheter och forskare med skola i fokus.

Några teman för årets program:
• Styrkedjan i den framgångsrika digitala skolan
• Leda och lära i den digitala skolan
• Den digitala miljöns struktur
• Samhällsmedborgare i en digitaliserad värld

Med beprövad erfarenhet i dialog med forskning bygger vi framtidens skola!

Anmälan till Framtidens Lärande VÄST

Läs mer om Framtidens Lärande Norr, 27-28 oktober i Luleå