Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Guldtrappan, som i år delas ut för fjärde gången, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

– Dessa skolhuvudmän visar en ny mognad i digitalisering, de visar att digitalisering är en långsiktig strukturerad process, men en som också kan accelereras. De visar att elevers digitala kompetens kan lyftas och skolans kompetens kan utvecklas med olika typer av lösningar, men alltid baserad på stark involvering av hela kedjan av beslutsfattare, lärare och elever, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i juryn för Guldtrappan.

– Mottagarna av Guldtrappan kan sporra andra skolhuvudmän att bli ännu bättre i sitt arbete med digitalisering. Och att lära av varandra är nödvändigt om alla huvudmän ska nå målen i regeringens nationella strategi för skolans digitalisering till år 2022. Vår gemensamma utgångspunkt i den processen är ökad likvärdighet för alla elever, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utmärkelsen delades ut på Framtidens Lärande VÄST den 14-15 november i Trollhättan. De sex skolhuvudmännen kommer också att kunna stå värdar för Guldtrappe-studiebesök för att ge andra huvudmän möjlighet att studera upplägg och erfarenheter. 

Följande huvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019, med juryns motivering:

Företrädare för Alingsås kommun tar emot Guldtrappan 2019 på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan.

Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
”Ett långsiktigt och väl förankrat digitaliseringsarbete utmärker skolhuvudmannens ansats och ambition. Med ett vetenskapligt fokus, baserat på elevers, lärares och ledares deltagande (participativa) process, har planer och processer bidragit till en begynnande, tillgänglig lärmiljö. Arbetet bygger på innovation och lärande i en strukturerad process.”

 

Företrädare för Luleå kommun tar emot Guldtrappan 2019 på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan.

Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymnasieskola
”Skolhuvudmannens ansats att koppla det systematiska kvalitetsarbetet med de digitala utvecklingsfrågorna har bidragit till både struktur och progression i det gemensamma lärandet. Utvecklade stödfunktioner och flera års breda delningsinsatser ger resultat. Ett arbete som fokuserar på ökad kompetens, tillgång och likvärdighet i elevernas lärmiljöer och målsmäns involvering.”

 

Företrädare för Lärandegruppen i Sverige AB tar emot Guldtrappan 2019 på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan.

Lärandegruppen i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola
”En kraftfull vision, tydliga strategier tillsammans medöppna kollegiala processer skapar riktning och förutsättningar för att den digitala skolan blir verklighet för koncernens elever och lärare. En process där juryn ser fram emot att visionen förverkligas i en fortsatt innovativ process!”

 

Företrädare för Malmö stad tar emot Guldtrappan 2019 på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan.

Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9
”Ett utvecklingsarbete som utgått från och startat i skolornas behov av digitalisering, med förankring i såväl nämnd som sammanhållen förvaltning, visar nu på både spridning och ökad kompetens inom skolhuvudmannens ansvarsområde. En kraftfull satsning på infrastruktur och ökad tillgänglighet har stärkt miljöerna för lärande. Med Pedagog Malmö, Malmö delar och en utvecklad kompetensplan har miljön förankrats, integrerad i ett helhetsperspektiv, Det Digitala Malmö, 2017-2022 ”

 

Företrädare för Skara kommun tar emot Guldtrappan 2019 på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan.

Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola
”En lång, enad och envis digitaliseringsresa visar nu på resultat inom skolhuvudmannens verksamheter. Både ledarskap och visioner har satts på prov. Satsningar på samtliga skolledare, med både teknik och ökad kompetens har bidragit till ett framgångsrikt lärande kopplat till digitala strategier. Resurscentret Stureplan är ett lovande initiativ.”

 

Företrädare för Trollhättans stad tar emot Guldtrappan 2019 på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan.

Trollhättans stad: grundskola, F-9
”Från 0-100 anger både ambitionen och riktningen i den kraftfulla satsningen på både lärande och användande av digitala verktyg och hjälpmedel i kommunens skolor. Med förankring i hela styrkedjan, med ledningsgrupper, skolledningar och breddsatsningar nås resultat, i ett accelererat tempo. Skolhuvudmannen visar prov på både mod och innovation genom att organisera och planera för en skola att längta till!”

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten,  Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova,  Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, Itslearning, stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.
Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

Pressmeddelande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *