Lomma kommun

Lomma kommun

Lomma kommun, förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Juryns motivering:
”Lomma kommuns förskolor är en föregångare med sitt arbete med en tydlig vision, väl utarbetad strategi och förankring i alla led och ett metodiskt och tillitsbaserat sätt med lärprocesser från högsta ledningsnivå ut till förskolornas avdelningar. Med fokus på likvärdiga förutsättningar driver man bland annat ett språkutvecklande arbete och samverkar nära med kommunens folkbibliotek. Med inspirerande diskussion och fortbildning och en klok användning av lärspridare utvecklas kunskap och kompetens.”