Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Juryns motivering:
”Stenungsunds grundskolor visar genom sitt långsiktiga och målinriktade arbete hur skolutveckling och digitalisering resulterar i ökat lärande i hela organisationen. Med alla led i styrkedjan involverade för utveckling och med ett arbete genomsyrat av tillit och systematiskt kvalitetsarbete, med förändringsgrupp och utvecklingsledare, med webbtjänst och plattformar, med inköpta läromedel och egna lärresurser, bygger man framgångsrikt pedagogisk kompetens och verktyg utifrån behov och individuella förutsättningar.