Södertälje kommun

Södertälje kommun

Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Juryns motivering:
”Södertälje kommuns arbete med digital skolutveckling har fokus på att utveckla undervisningen och präglas av en obruten styrkedja och tydlig strävan mot att stärka likvärdigheten i förskolor och skolor. Arbetet med digitala verktyg i den pedagogiska lärmiljön styrs av ledorden tillgänglighet, kompetens, utveckling och effektivitet, i samverkan med skolfederation, Skoldatatek, skolbibliotek liksom med kommunens IT-enhet. Innovativa aktiviteter från hackatons till Bättre än BETT bidrar till kvalitativ och ämnesnära kompetensutveckling.”