Täby

Täby kommun

Täby kommuns förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Täby kommun har en väl utvecklad vision med ’tillgängligt lärande’ och inkludering i fokus. Styrkor är ett systematiskt kvalitetsarbete i kombination med en decentraliserad styrfilosofi och en rad centrala och lokala insatser ifråga om infrastruktur, digitala lärresurser, kompetensutvecklingscentrum, Täby Akademi, och forskningsanknytning. Efter omtag 2015 har Täby kickstartat sin digitala utvecklingsprocess och lagt en lovande grund.
Kvarstående utmaning är att omvandla denna strategi till genomförd och utvärderad erfarenhet.”