Helsingborg

Helsingborgs stad

Helsingborgs stads förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och sfi

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Helsingborgs stad har en övergripande vision, där digitalisering är ett tydligt fokusområde. Styrkor är en decentraliserad styrfilosofi som genomsyrar hela beslutskedjan och ger utrymme för lokal utveckling, med stöd av centrala resurser i en Digitaliseringsnod och Pedagogiskt centrum; infrastrukturen med öppna nät i stadsmiljön och en Skolportal med många samlade resurser som nås genom enkel inloggning (SSO) och en mångfald av lokala angreppssätt liksom medverkan i regionala och lokala forum, forsknings- och FoU-projekt och flera kommundoktorander.
En kvarstående utmaning är att utveckla strukturerade arbetssätt för att säkerställa likvärdigheten, så att alla skolor är med i utvecklingen.