Lapplands kommunalförbund

Lapplands kommunalförbund

Lapplands kommunalförbunds gymnasieskola

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Lapplands gymnasium har ett tydligt uppdrag i vilket ingår egen dator för varje elev och fjärrundervisning. Styrkor är ett nationellt pionjärarbete kring fjärrundervisning och projektet ”Nytt lärande” vilket påbörjat digitalisering med lärcirklar och pedagogiska caféer, workshops, lärspridare, ämnesbloggar, lathundar och webbkurser och resurser som egen dator, öppna nät, interaktiva tavlor, stödjande hjälpmedel, inläsningstjänst och bibliotek.Kvarstående utmaningar är det bredare genomslaget av digitaliseringen för att utveckla verksamheten.