Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige

Kunskapsskolan i Sverige grundskola 4-9 och gymnasieskola

hedersomnämnande Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Kunskapsskolan har en tydlig vision med eleven i centrum som starkt genomsyrar hela verksamheten. Styrkor är den genomförda visionen med välutvecklade resurser med Kunskapsporten som dagligt digitalt nav för såväl lärare som elever sedan starten 1999, understödd av en tidig satsning på digitalisering med tunna klienter, trådlösa nät i alla skolor sedan 2011/12, och webbaserade lösningar sedan 2013 vilka nu följs av en ikt-strategi 2016/2017.
Kvarstående utmaning är genomförande av ikt-strategin och arbete med stödjande verktyg, liksom öppnande för externa lärresurser.