Öckerö

Öckerö kommun

Öckerö kommuns förskola och grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Öckerö kommun uppvisar en tydlig gemensam ambition från politik och förvaltning till skolledare och lärare. Man har en egenutvecklad, skräddarsydd ledarutbildning som fortsättningsvis även omfattar lärarna. Öckerö skolor har en utbyggd infrastruktur och 1:1 från år 2 och 1:2 i år 1. Med regelbundna nätverksträffar, årliga kompetensutvecklingsdagar och samarbete inom Göteborgs- regionen sker en skolutveckling där MakerSpace och robotprogrammering utgör livaktiga och framgångsrika inslag.