Västerås

Västerås stad

Västerås stads förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Västerås stad har arbetat långsiktigt och strukturerat med hela styrkedjan och skapat en förskola där digitaliseringen är en ordinarie del av verksamheten. Det viktiga nätverket med ”lärcoacher” kompletteras nu med ”pedagogistor” för att stärka arbetet med digital dokumentation och reflektion. Man har en väl utbyggd infrastruktur med trådlösa nät och rikt med digitala verktyg, som nu ytterligare förstärks. Arbetssättet utvecklas på vetenskaplig grund och likvärdigheten stärks bland annat genom en förskolechefsutbildning.