Vellinge

Vellinge kommun

Vellinge kommuns förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017

Juryns motivering:
Vellinge kommun, med en genomförd och utvärderad ikt-plan 2012-15 och en ny digitaliseringsplan för 2016-20 visar en stabil skolutveckling med digitaliseringen som ett centralt inslag. Här finns en decentraliserad styrfilosofi och beprövad erfarenhet med lokalt administrativt stöd och rektorer med utrymme för klassrumsbesök och samtal, liksom ett utvecklat pedagogiskt erfarenhetsutbyte och deltagande i forskningssamarbeten. Man har 1:1 från år 4 och god tillgång till lärplattor i F-3, en gemensam lärportal från förskola till gymnasium, liksom kommunlicens på alternativa verktyg. VFU- studenter erbjuds extrautbildning i digitala verktyg och bedömning för lärande.