Kramfors kommun

Kramfors kommun

Kramfors kommun, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Juryns motivering:
”Under en rad år har Kramfors kommun och skolor systematiskt och strategiskt arbetat med processer som stödjer lärandet, minskar den administrativa bördan på personalen och sätter fokus på lärprocessen. Hela styrkedjan från högsta ledning till lärare finns med och visar på en innovativ och framkomlig väg. Bryggan mellan teknisk och pedagogisk support är tydlig där helheten sätts i fokus och centrala och lokala IKT-pedagoger är med i utvecklandet av arbetssätt. Arbetet har gjort avtryck i regionen och hela landet med initiativ till tidsenlig digital utveckling.